กาชาปอง Cat Sleep in the Can Figure Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง Cat Sleep in the Can Figure
แมวนอนกระป๋อง ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.9 cm. (Kitan Club)

– Cat Sleep Neco Kan: Brown Tabby
– Cat Sleep Neco Kan: White Cat
– Cat Sleep Neco Kan: Black Cat
– Cat Sleep Neco Kan: Gray Cat
– Cat Sleep Neco Kan: Calico Cat

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Cat Sleep in the Can Figure Collection

กาชาปอง Cat Sleep in the Can Figure Collection
กาชาปองแมวนอนในกระป๋อง ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.9 cm. (Kitan Club) / วัสดุ: ABS, PVC

กาชาปอง Cat Sleep in the Can Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองแมวกระป๋อง Cat Sleep in the Can: Neco Kan (Brown Tabby Cat)
– กาชาปองแมวกระป๋อง Cat Sleep in the Can: Neco Kan (White Cat)
– กาชาปองแมวกระป๋อง Cat Sleep in the Can: Neco Kan (Black Cat)
– กาชาปองแมวกระป๋อง Cat Sleep in the Can: Neco Kan (Gray Cat)
– กาชาปองแมวกระป๋อง Cat Sleep in the Can: Neco Kan (Calico Cat)

กาชาปอง Cat Sleep in the Can Figure Collection