กาชาปอง Chico Will Scold You! Figure Mascot

ส่งฟรี ลทบ.

790 ฿

กาชาปอง Chico Will Scold You! Figure Mascot
ชิโกะจัง Chiko-chan ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.8-4.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– กาชาปอง Chiko-chan: Hey
– กาชาปอง Chiko-chan: Angry
– กาชาปอง Chiko-chan: 5-year-old
– กาชาปอง Chiko-chan: Sorry
– กาชาปอง Chiko-chan: Fool

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Chico Will Scold You! Figure Mascot

กาชาปอง Chico Will Scold You! Figure Mascot ชิโกะจัง
Don’t Sleep through Life! ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.8-4.5 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Chico Will Scold You! Figure Mascot จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองชิโกะจัง Chico Will Scold You!: Chiko-chan (Hey)
– กาชาปองชิโกะจัง Chico Will Scold You!: Chiko-chan (Angry)
– กาชาปองชิโกะจัง Chico Will Scold You!: Chiko-chan (5-year-old)
– กาชาปองชิโกะจัง Chico Will Scold You!: Chiko-chan (Sorry)
– กาชาปองชิโกะจัง Chico Will Scold You!: Kyoe-chan (Fool)

กาชาปอง Chico Will Scold You! Figure Mascot