กาชาปอง Construction Security Equipment 1/24 Scale

ส่งฟรี ลทบ.

600 ฿

กาชาปอง Construction Security Equipment 1/24
ป้ายอุปกรณ์เขตก่อสร้าง ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-7.5 cm. (Stand Stones)

– Security Equipment: Signboard (Small)
– Security Equipment: Signboard (Medium)
– Security Equipment: Signboard (Large)
– Security Equipment: Color Cone & bar
– Security Equipment: A Type Barricade
– Security Equipment: Humanoid Figure

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Construction Security Equipment 1/24 Scale

กาชาปอง Construction Security Equipment 1/24 Scale
กาชาปองป้ายและอุปกรณ์เตือนเขตก่อสร้าง ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-7.5 cm. (Stand Stones) / วัสดุ: ABS, Paper

กาชาปอง Construction Security Equipment 1/24 Scale จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองป้ายและอุปกรณ์ Construction Security: Signboard (Small)
– กาชาปองป้ายและอุปกรณ์ Construction Security: Signboard (Medium)
– กาชาปองป้ายและอุปกรณ์ Construction Security: Signboard (Large)
– กาชาปองป้ายและอุปกรณ์ Construction Security: Color Cone & bar
– กาชาปองป้ายและอุปกรณ์ Construction Security: A Type Barricade
– กาชาปองป้ายและอุปกรณ์ Construction Security: Anzenkun Humanoid Figure

กาชาปอง Construction Security Equipment 1/24 Scale