กาชาปอง Dumbo Disney Collection ดัมโบ้ช้างน้อยน่ารัก

กาชาปอง Dumbo Disney Collection
ดัมโบ้ช้างน้อยน่ารัก ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-5 cm. (Takara Tomy Arts)

– ช้างดัมโบ้ Collection: Dumbo A
– ช้างดัมโบ้ Collection: Dumbo B
– ช้างดัมโบ้ Collection: Dumbo C
– ช้างดัมโบ้ Collection: Dumbo D
– ช้างดัมโบ้ Collection: Dumbo E

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Dumbo Disney Collection ดัมโบ้ช้างน้อยน่ารัก

กาชาปอง Dumbo Disney Collection
ดัมโบ้ช้างน้อยน่ารัก ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-5 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Dumbo Disney Collection ดัมโบ้ช้างน้อยน่ารักจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองช้างดัมโบ้ Dumbo Disney Collection: Dumbo A
– กาชาปองช้างดัมโบ้ Dumbo Disney Collection: Dumbo B
– กาชาปองช้างดัมโบ้ Dumbo Disney Collection: Dumbo C
– กาชาปองช้างดัมโบ้ Dumbo Disney Collection: Dumbo D
– กาชาปองช้างดัมโบ้ Dumbo Disney Collection: Dumbo E

กาชาปอง Dumbo Disney Collection ดัมโบ้ช้างน้อยน่ารัก