กาชาปอง Fast and Furious Hobby Gacha Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

1,000 ฿

กาชาปอง Fast and Furious Hobby Gacha
รถฟาสแอนด์ฟิวเรียส ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: Dodge Charger ประมาณ 8.2 cm.
Toyota Supra ประมาณ 6.7 cm.
1/64 scale (Takara Tomy Arts)

– Dodge Charger (+ smoke part)
– Dodge Charger (+ wheelie part)
– Toyota Supra (+ smoke part)
– Toyota Supra/Convertible (+ logo)

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
JP กาชาปองของแท้จากญี่ปุ่น JP
✅ กาชาปองมีใบปิดหรือกล่อง ✅
❌ กาชาปองไม่มีไข่ (แคปซูล) ❌

Product Description

กาชาปอง Fast and Furious Hobby Gacha Collection

กาชาปอง Fast and Furious Hobby Gacha Collection 1/64
กาชาปอง รถฟาสแอนด์ฟิวเรียส สเกล 1/64 ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: Dodge Charger ประมาณ 8.2 cm. Toyota Supra ประมาณ 6.7 cm.
1/64 scale (Takara Tomy Arts) / วัสดุ: ABS, PS, PET

กาชาปอง Fast and Furious Hobby Gacha Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองรถ Fast and Furious: Dodge Charger (+ smoke part)
– กาชาปองรถ Fast and Furious: Dodge Charger (+ wheelie part)
– กาชาปองรถ Fast and Furious: Toyota Supra (+ smoke part)
– กาชาปองรถ Fast and Furious: Toyota Supra/Convertible (+ logo part)

กาชาปอง Fast and Furious Hobby Gacha Collection

ภาพตัวอย่าง