กาชาปอง Funbaruzu Plush Doll Ball Chain Collection

Pre Order
ส่งฟรี EMS

1,500 ฿

กาชาปอง Funbaruzu Plush Doll Ball Chain
ฟุนบารุสึ ตุ๊กตาเกาะโต๊ะ ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 8 cm. (Bandai)

– Funbaruzu Ball Chain: Rabbit
– Funbaruzu Ball Chain: Bear
– Funbaruzu Ball Chain: Sloth
– Funbaruzu Ball Chain: Mouse
– Funbaruzu Ball Chain: Seal
– Funbaruzu Ball Chain: Cat

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Funbaruzu Plush Doll Ball Chain Collection

กาชาปอง Funbaruzu Plush Doll Ball Chain Collection
กาชาปอง ฟุนบารุสึ ตุ๊กตาเกาะโต๊ะ ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 8 cm. (Bandai) / วัสดุ: Polyester, Iron

กาชาปอง Funbaruzu Plush Doll Ball Chain Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองฟุนบารุสึ ตุ๊กตาเกาะโต๊ะ Funbaruzu Ball Chain: Rabbit
– กาชาปองฟุนบารุสึ ตุ๊กตาเกาะโต๊ะ Funbaruzu Ball Chain: Bear
– กาชาปองฟุนบารุสึ ตุ๊กตาเกาะโต๊ะ Funbaruzu Ball Chain: Sloth
– กาชาปองฟุนบารุสึ ตุ๊กตาเกาะโต๊ะ Funbaruzu Ball Chain: Mouse
– กาชาปองฟุนบารุสึ ตุ๊กตาเกาะโต๊ะ Funbaruzu Ball Chain: Seal
– กาชาปองฟุนบารุสึ ตุ๊กตาเกาะโต๊ะ Funbaruzu Ball Chain: Cat

กาชาปอง Funbaruzu Plush Doll Ball Chain Collection

ภาพตัวอย่าง