กาชาปอง Giant Flowers & Carnivorous Plants Figure

ส่งฟรี ลทบ.

1,200 ฿

กาชาปอง Giant Flowers & Carnivorous Plants
ดอกไม้ยักษ์และพืชกินเนื้อ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 9-11.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– Giant Flowers: Rafflesia (A)
– Giant Flowers: Rafflesia (B)
– Carnivorous Plants: Nepenthes (A)
– Carnivorous Plants: Nepenthes (B)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Giant Flowers & Carnivorous Plants Figure

กาชาปอง Giant Flowers & Carnivorous Plants Figure
กาชาปองดอกไม้ยักษ์และพืชกินเนื้อ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 9-11.5 cm. (Takara Tomy Arts) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง Giant Flowers & Carnivorous Plants Figure จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองดอกไม้ยักษ์ Giant Flowers: Rafflesia (A)
– กาชาปองดอกไม้ยักษ์ Giant Flowers: Rafflesia (B)
– กาชาปองพืชกินเนื้อ Carnivorous Plants: Nepenthes (A)
– กาชาปองพืชกินเนื้อ Carnivorous Plants: Nepenthes (B)

กาชาปอง Giant Flowers & Carnivorous Plants Figure