กาชาปอง Gorilla School Bag v.3 Figure Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง Gorilla School Bag v.3 Collection
กอริลลากระเป๋านักเรียน 5 ตัวพร้อมใบปิด (ไม่มี Secret)*
ขนาด: ประมาณ 3.5-5.5 cm. (Qualia)

– Gorilla School Bag: Stilts
– Gorilla School Bag: Digging Potato
– Gorilla School Bag: Cheerleader
– Gorilla School Bag: Tambourine
– Gorilla School Bag: Calligraphy

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Gorilla School Bag v.3 Figure Collection

กาชาปอง Gorilla School Bag v.3 Figure Collection
กาชาปองกอริลลากระเป๋านักเรียน 5 ตัวพร้อมใบปิด (ไม่มี Secret)*
ขนาด: ประมาณ 3.5-5.5 cm. (Qualia) / วัสดุ: ATBC-PVC

กาชาปอง Gorilla School Bag v.3 Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองกอริลลา Gorilla School Bag: Gorilla & Stilts
– กาชาปองกอริลลา Gorilla School Bag: Gorilla Digging Potato
– กาชาปองกอริลลา Gorilla School Bag: Gorilla Cheerleader
– กาชาปองกอริลลา Gorilla School Bag: Gorilla & Tambourine
– กาชาปองกอริลลา Gorilla School Bag: Gorilla Doing Calligraphy

กาชาปอง Gorilla School Bag v.3 Figure Collection

ภาพตัวอย่าง