กาชาปอง Grand Zeno เซ็นโอ ราชาแห่งทุกสรรพสิ่งสุดน่ารัก

กาชาปอง Grand Zeno เซ็นโอ ราชาแห่งทุกสรรพสิ่ง
จาก Dragon Ball Super ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3 cm. (ฺBandai)

– กาชาปอง เซ็นโอ Dragon Ball: กระโดดเริงร่า
– กาชาปอง เซ็นโอ Dragon Ball: ตีลังกา
– กาชาปอง เซ็นโอ Dragon Ball: มือก่ายหน้าผาก
– กาชาปอง เซ็นโอ Dragon Ball: หลับปุ๋ย

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง Grand Zeno เซ็นโอ ราชาแห่งทุกสรรพสิ่งสุดน่ารัก

กาชาปอง Grand Zeno เซ็นโอ ราชาแห่งทุกสรรพสิ่งสุดน่ารัก
จาก Dragon Ball Super ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3 cm. (ฺBandai)

กาชาปอง Grand Zeno เซ็นโอ ราชาแห่งทุกสรรพสิ่งสุดน่ารักจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง Dragon Ball Super เซ็นโอ: ราชากระโดดเริงร่า
– กาชาปอง Dragon Ball Super เซ็นโอ: ราชาตีลังกา
– กาชาปอง Dragon Ball Super เซ็นโอ: ราชามือก่ายหน้าผาก
– กาชาปอง Dragon Ball Super เซ็นโอ: ราชาหลับปุ๋ย

กาชาปอง Grand Zeno เซ็นโอ ราชาแห่งทุกสรรพสิ่งสุดน่ารัก

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง