กาชาปอง Green Iguana, Giant & Tokay Gecko Ball Chain

ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง Green Iguana, Giant & Tokay
อีกัวน่า ตุ๊กแกม้วนกลม ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4 cm. (Qualia)

– Ball Chain: Green Iguana
– Ball Chain: Green Iguana (Red)
– Ball Chain: Green Iguana (Blue)
– Ball Chain: Giant Gecko (Grantera)
– Ball Chain: Giant Gecko (Henkel)
– Ball Chain: Tokay Gecko

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Green Iguana, Giant & Tokay Gecko Ball Chain

กาชาปอง Green Iguana, Giant & Tokay Gecko Ball Chain
กาชาปองอีกัวน่า ตุ๊กแก ม้วนกลม ห้อยไข่ปลา ครบเซ็ท 6 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4 cm. (Qualia) / วัสดุ: ATBC-PVC

กาชาปอง Green Iguana, Giant & Tokay Gecko Ball Chain จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองอีกัวน่า ตุ๊กแก ม้วนกลม Ball Chain: Green Iguana
– กาชาปองอีกัวน่า ตุ๊กแก ม้วนกลม Ball Chain: Green Iguana (Red)
– กาชาปองอีกัวน่า ตุ๊กแก ม้วนกลม Ball Chain: Green Iguana (Blue)
– กาชาปองอีกัวน่า ตุ๊กแก ม้วนกลม Ball Chain: Giant Gecko (Grantera)
– กาชาปองอีกัวน่า ตุ๊กแก ม้วนกลม Ball Chain: Giant Gecko (Henkel)
– กาชาปองอีกัวน่า ตุ๊กแก ม้วนกลม Ball Chain: Tokay Gecko

กาชาปอง Green Iguana, Giant & Tokay Gecko Ball Chain