กาชาปอง Hankotsu Saloon v.2 ผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก

ส่งฟรี EMS

1,580 ฿

กาชาปอง Hankotsu Saloon v.2 Half Skeleton
ผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-6.5 cm. (Suki Lab)

– ผักกระดูกครึ่งซีก Hankotsu v.2: Banana
– ผักกระดูกครึ่งซีก Hankotsu v.2: Cucumber
– ผักกระดูกครึ่งซีก Hankotsu v.2: Apple
– ผักกระดูกครึ่งซีก Hankotsu v.2: Eggplant
– ผักกระดูกครึ่งซีก Hankotsu v.2: Sausage

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Hankotsu Saloon v.2 ผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก

กาชาปอง Hankotsu Saloon v.2 Half Skeleton
ผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-6.5 cm. (Suki Lab)

กาชาปอง Hankotsu Saloon v.2 ผักผลไม้ไส้กรอกกระดูกครึ่งซีกจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก Hankotsu Saloon v.2: Banana
– กาชาปองผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก Hankotsu Saloon v.2: Cucumber
– กาชาปองผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก Hankotsu Saloon v.2: Apple
– กาชาปองผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก Hankotsu Saloon v.2: Eggplant
– กาชาปองผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก Hankotsu Saloon v.2: Sausage

กาชาปอง Hankotsu Saloon v.2 ผักผลไม้กระดูกครึ่งซีก

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง