กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection (S1-Tiger)

ส่งฟรี EMS

1,680 ฿

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
4 out of 10

กาชาปอง Ikkyu-san Figure (S1-Tiger)
กาชาปองอิคคิวซัง 1 ชิ้น พร้อมกล่อง
ขนาด: ความสูงประมาณ 4 cm. (Epoch)

– กาชาปอง อิคคิวซัง: ฉากล่าเสือ

Product Description

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection (S1-Tiger)

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
4 out of 10
กล่องฉีกขาด สภาพทรุดโทรม

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection (S1-Tiger)
กาชาปองอิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา 1 ชิ้น พร้อมกล่อง
ขนาด: ความสูงประมาณ 4 cm. (Epoch)

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection: Tiger Screen

– กาชาปอง อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา: ฉากล่าเสือ

Note:
เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล กล่องขาดและบุบเล็กน้อย สภาพเก่าตามกาลเวลา

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection (S1-Tiger)

กาชาปอง Ikkyu-san Figure Collection (S1-Tiger)