กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Clear Body MIX ver.

ส่งฟรี EMS

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Clear Body
มาชินก้า แซด มิกซ์ (บอดี้ใส) ครบเซ็ท 6 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 7 cm. / Integrate 20 cm. (Bandai)

– Integrate Mazinger Z: Interior Frame
– Integrate Mazinger Z: Outer Body
– Integrate Mazinger Z: Hover Pileder
– Integrate Mazinger Z: Interior Frame (Clear)
– Integrate Mazinger Z: Outer Body (Clear)
– Integrate Mazinger Z: Hover Pileder (Clear)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Clear Body MIX ver.

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Clear Body MIX ver.
กาชาปองมาชินก้า แซด มิกซ์ (บอดี้ใส) ครบเซ็ท 6 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 7 cm. / Integrate 20 cm. (Bandai) / ABS, MABS

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Clear Body MIX ver. จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองมาชินก้า Integrate Model Mazinger Z: Interior Frame Capsule
– กาชาปองมาชินก้า Integrate Model Mazinger Z: Outer Body Capsule
– กาชาปองมาชินก้า Integrate Model Mazinger Z: Hover Pileder Capsule
– กาชาปองมาชินก้า Integrate Model Mazinger Z: Interior Frame Capsule (Clear ver.)
– กาชาปองมาชินก้า Integrate Model Mazinger Z: Outer Body Capsule (Clear ver.)
– กาชาปองมาชินก้า Integrate Model Mazinger Z: Hover Pileder Capsule (Clear ver.)

กาชาปอง Integrate Model Mazinger Z Clear Body MIX ver.

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม