กาชาปอง Jack-Jack Disney Pixar The Incredibles Mini Figures

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Jack-Jack The Incredibles Mini Figures
แจ็ค-แจ็ค ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-4 cm. (Takara Tomy Arts)

– The Incredibles Jack-Jack: Baby
– The Incredibles Jack-Jack: Suit
– The Incredibles Jack-Jack: Edna
– The Incredibles Jack-Jack: Monster

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Jack-Jack Disney Pixar The Incredibles Mini Figures

กาชาปอง Jack-Jack Disney Pixar The Incredibles Mini Figures
Jackson Parr แจ็ค-แจ็ค ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-4 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Jack-Jack Disney Pixar The Incredibles Mini Figures จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง The Incredibles แจ็ค-แจ็ค (Jackson Parr): Baby
– กาชาปอง The Incredibles แจ็ค-แจ็ค (Jackson Parr): Suit
– กาชาปอง The Incredibles แจ็ค-แจ็ค (Jackson Parr): Edna
– กาชาปอง The Incredibles แจ็ค-แจ็ค (Jackson Parr): Monster

กาชาปอง Jack-Jack Disney Pixar The Incredibles Mini Figures

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง