กาชาปอง Japanese Shrine Ring the Bell v.6 Mascot

ส่งฟรี ลทบ.

790 ฿

กาชาปอง Japanese Shrine Ring the Bell v.6
กระดิ่งขอพรศาลเจ้าญี่ปุ่น ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8 cm. (J.DREAM)

– Japanese Shrine: Komainu (Closed Mouth)
– Japanese Shrine: Komainu (Opened Mouth)
– Japanese Shrine: Donation Box
– Japanese Shrine: Water Basin
– Japanese Shrine: Suzu (Hanging Bell)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Japanese Shrine Ring the Bell v.6 Mascot

กาชาปอง Japanese Shrine Ring the Bell v.6 Mascot
กาชาปองกระดิ่งขอพรศาลเจ้าญี่ปุ่น ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8 cm. (J.DREAM) / วัสดุ: ABS, Alloy, Iron, Polyester

กาชาปอง Japanese Shrine Ring the Bell v.6 จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองกระดิ่งขอพร Japanese Shrine Ring the Bell: Komainu (Closed Mouth)
– กาชาปองกระดิ่งขอพร Japanese Shrine Ring the Bell: Komainu (Opened Mouth)
– กาชาปองกระดิ่งขอพร Japanese Shrine Ring the Bell: Donation Box
– กาชาปองกระดิ่งขอพร Japanese Shrine Ring the Bell: Water Basin
– กาชาปองกระดิ่งขอพร Japanese Shrine Ring the Bell: Suzu (Hanging Bell)

กาชาปอง Japanese Shrine Ring the Bell v.6 Mascot