กาชาปอง Japanese Snow Monkey (Macaque) PUTITTO Series

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Japanese Snow Monkey (Macaque)
ลิงหิมะญี่ปุ่นเกาะแก้ว ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-5 cm. (Kitan Club)

– Japanese Snow Monkey: Sitting
– Japanese Snow Monkey: Climbing
– Japanese Snow Monkey: Walking
– Japanese Snow Monkey: Eating
– Japanese Snow Monkey: Baby Monkey

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Japanese Snow Monkey (Macaque) PUTITTO Series

กาชาปอง Japanese Snow Monkey (Macaque) PUTITTO Series
กาชาปองลิงหิมะญี่ปุ่นเกาะแก้ว ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-5 cm. (Kitan Club) / PVC

กาชาปอง Japanese Snow Monkey (Macaque) PUTITTO Series จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองลิงหิมะญี่ปุ่นเกาะแก้ว Japanese Snow Monkey: Sitting
– กาชาปองลิงหิมะญี่ปุ่นเกาะแก้ว Japanese Snow Monkey: Climbing
– กาชาปองลิงหิมะญี่ปุ่นเกาะแก้ว Japanese Snow Monkey: Walking
– กาชาปองลิงหิมะญี่ปุ่นเกาะแก้ว Japanese Snow Monkey: Eating
– กาชาปองลิงหิมะญี่ปุ่นเกาะแก้ว Japanese Snow Monkey: Baby Monkey

กาชาปอง Japanese Snow Monkey (Macaque) PUTITTO Series