กาชาปอง JoJo’s Bizarre Golden Wind Squadra Esecuzioni

กาชาปอง JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind
Squadra Esecuzioni ครบเซ็ท 7 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.5 cm. (ฺBandai)

– Golden Wind: Risotto Nero
– Golden Wind: Formaggio
– Golden Wind: Illuso
– Golden Wind: Prosciutto
– Golden Wind: Pesci
– Golden Wind: Melone
– Golden Wind: Ghiaccio

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง JoJo’s Bizarre Golden Wind Squadra Esecuzioni

กาชาปอง JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind
โจโจ้กลุ่ม Squadra Esecuzioni ครบเซ็ท 7 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.5 cm. (ฺBandai)

กาชาปอง JoJo’s Bizarre Golden Wind Squadra Esecuzioni จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Golden Wind Squadra Esecuzioni: Risotto Nero
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Golden Wind Squadra Esecuzioni: Formaggio
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Golden Wind Squadra Esecuzioni: Illuso
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Golden Wind Squadra Esecuzioni: Prosciutto
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Golden Wind Squadra Esecuzioni: Pesci
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Golden Wind Squadra Esecuzioni: Melone
– กาชาปองโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ Golden Wind Squadra Esecuzioni: Ghiaccio

กาชาปอง JoJo's Bizarre Golden Wind Squadra Esecuzioni