กาชาปอง Jujutsu Kaisen Fudemame Acrylic Keychain

ส่งฟรี ลทบ.

1,200 ฿

กาชาปอง Jujutsu Kaisen Fudemame Acrylic
มหาเวทย์ผนึกมารxพู่กัน ครบเซ็ท 8 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (Kitan Club)

– Jujutsu Kaisen Keychain: Itadori
– Jujutsu Kaisen Keychain: Fushiguro
– Jujutsu Kaisen Keychain: Kugisaki
– Jujutsu Kaisen Keychain: Zenin
– Jujutsu Kaisen Keychain: Inumaki
– Jujutsu Kaisen Keychain: Panda
– Jujutsu Kaisen Keychain: Gojo
– Jujutsu Kaisen Keychain: Sukuna

Product Description

กาชาปอง Jujutsu Kaisen Fudemame Acrylic Keychain

กาชาปอง Jujutsu Kaisen Fudemame Acrylic Keychain
กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมารxพู่กัน อะคริลิค ครบเซ็ท 8 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง Jujutsu Kaisen Fudemame Acrylic Keychain จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมาร Jujutsu Kaisen Acrylic Keychain: Yuji Itadori
– กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมาร Jujutsu Kaisen Acrylic Keychain: Megumi Fushiguro
– กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมาร Jujutsu Kaisen Acrylic Keychain: Nobara Kugisaki
– กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมาร Jujutsu Kaisen Acrylic Keychain: Maki Zenin
– กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมาร Jujutsu Kaisen Acrylic Keychain: Toge Inumaki
– กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมาร Jujutsu Kaisen Acrylic Keychain: Panda
– กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมาร Jujutsu Kaisen Acrylic Keychain: Satoru Gojo
– กาชาปองมหาเวทย์ผนึกมาร Jujutsu Kaisen Acrylic Keychain: Sukuna

กาชาปอง Jujutsu Kaisen Fudemame Acrylic Keychain