กาชาปอง KAME Indian & Greek Tortoise เต่ากระดองไข่

ส่งฟรี EMS

1,680 ฿

กาชาปอง KAME Indian & Greek Tortoise
เต่ากระดองไข่ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 10 cm. (Bandai)

– KAME Tortoise: Indian Star Tortoise
– KAME Tortoise: Greek Tortoise
– KAME Tortoise: Indian Star (Albino)
– KAME Tortoise: Greek Tortoise (Albino)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง KAME Indian & Greek Tortoise เต่ากระดองไข่

กาชาปอง KAME Indian & Greek Tortoise
เต่ากระดองไข่ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 10 cm. (Bandai)

กาชาปอง KAME Indian & Greek Tortoise เต่ากระดองไข่จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเต่ากระดองไข่ KAME Tortoise: Indian Star Tortoise
– กาชาปองเต่ากระดองไข่ KAME Tortoise: Greek Tortoise
– กาชาปองเต่ากระดองไข่ KAME Tortoise: Indian Star Tortoise (Albino)
– กาชาปองเต่ากระดองไข่ KAME Tortoise: Greek Tortoise (Albino)

กาชาปอง KAME Indian & Greek Tortoise เต่ากระดองไข่

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม