กาชาปอง Kotatsu Japanese Heated Table Miniature

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Kotatsu Japanese Heated Table
กาชาปองโต๊ะอุ่นขา ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5×5 cm. (J.DREAM)

– โต๊ะอุ่นขา Kotatsu: Asanoha (Brown Plate)
– โต๊ะอุ่นขา Kotatsu: Red check (Brown Plate)
– โต๊ะอุ่นขา Kotatsu: Green check (Brown Plate)
– โต๊ะอุ่นขา Kotatsu: Red check (White Plate)
– โต๊ะอุ่นขา Kotatsu: Green check (White Plate)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Kotatsu Japanese Heated Table Miniature

กาชาปอง Kotatsu Japanese Heated Table Miniature
กาชาปองโต๊ะอุ่นขาโคะตะสึ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5×5 cm. (J.DREAM)

กาชาปอง Kotatsu Japanese Heated Table Miniature โต๊ะอุ่นขาจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองโต๊ะอุ่นขา Kotatsu Heated Table: Asanoha pattern & Brown Plate
– กาชาปองโต๊ะอุ่นขา Kotatsu Heated Table: Red check pattern & Brown Plate
– กาชาปองโต๊ะอุ่นขา Kotatsu Heated Table: Green check pattern & Brown Plate
– กาชาปองโต๊ะอุ่นขา Kotatsu Heated Table: Red check pattern & White Plate
– กาชาปองโต๊ะอุ่นขา Kotatsu Heated Table: Green check pattern & White Plate

กาชาปอง Kotatsu Japanese Heated Table Miniature

กาชาปอง Kotatsu Japanese Heated Table Miniature