กาชาปอง Lecture Hall Chair ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Lecture Hall Chair โต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย
ครบเซ็ท 4 ชุดพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (Epoch)

– Lecture Hall Chair: Front (Beige)
– Lecture Hall Chair: Front (White)
– Lecture Hall Chair: Back (Beige)
– Lecture Hall Chair: Back (White)

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Lecture Hall Chair ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย

กาชาปอง Lecture Hall Chair ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย
ครบเซ็ท 4 ชุดพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (Epoch)

กาชาปอง Lecture Hall Chair ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย Lecture Hall Chair: Front Row (Beige)
– กาชาปองชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย Lecture Hall Chair: Front Row (White)
– กาชาปองชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย Lecture Hall Chair: Back Row (Beige)
– กาชาปองชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย Lecture Hall Chair: Back Row (White)

* ส่วนเก้าอี้สามารถพับได้ และประกอบติดเรียงกันเป็นแถวได้

Note:
เหมาะสำหรับเล่นประกอบฉากกับ Action Figure ขนาดความสูงประมาณ 10 cm.

กาชาปอง Lecture Hall Chair ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย

กาชาปอง Lecture Hall Chair ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องบรรยาย