กาชาปอง Mini Vending Machine Collection ตู้ขายน้ำจิ๋ว v.2

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Mini Vending Machine Collection 2
ตู้ขายน้ำอัตโนมัติจิ๋ว v.2 ครบเซ็ท 5 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (J.DREAM)

– กาชาปองตู้ขายน้ำจิ๋ว: ตู้ Coke (Red)
– กาชาปองตู้ขายน้ำจิ๋ว: ตู้ Coke (Black)
– กาชาปองตู้ขายน้ำจิ๋ว: ตู้ Energy drink
– กาชาปองตู้ขายน้ำจิ๋ว: ตู้ Coffee
– กาชาปองตู้ขายน้ำจิ๋ว: ลังกระป๋อง Coke+Case

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Mini Vending Machine Collection ตู้ขายน้ำจิ๋ว v.2

กาชาปอง Mini Vending Machine Collection 2
ตู้ขายน้ำอัตโนมัติจิ๋ว v.2 ครบเซ็ท 5 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5 cm. (J.DREAM)

กาชาปอง Mini Vending Machine Collection ตู้ขายน้ำอัตโนมัติจิ๋ว v.2 จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง Mini Vending Machine v.2: ตู้ขายน้ำ Coke (Red) + 1 กระป๋อง
– กาชาปอง Mini Vending Machine v.2: ตู้ขายน้ำ Coke (Black) + 1 กระป๋อง
– กาชาปอง Mini Vending Machine v.2: ตู้ขายน้ำ Energy drink + 1 กระป๋อง
– กาชาปอง Mini Vending Machine v.2: ตู้ขายน้ำ Coffee + 1 กระป๋อง
– กาชาปอง Mini Vending Machine v.2: กระป๋อง Coke (x20) + ลัง Case

กาชาปอง Mini Vending Machine Collection ตู้ขายน้ำจิ๋ว v.2

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง