กาชาปอง Mogwai Gremlins 2: The New Batch ตัวอ้วนกลม

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Mogwai Gremlins 2: The New Batch
เกรมลินส์ตัวอ้วนกลม ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 3 cm. (Takara Tomy Arts)

– Gremlins 2 ปีศาจอ้วนกลม: Gizmo
– Gremlins 2 ปีศาจอ้วนกลม: Mohawk
– Gremlins 2 ปีศาจอ้วนกลม: Daffy
– Gremlins 2 ปีศาจอ้วนกลม: Lenny
– Gremlins 2 ปีศาจอ้วนกลม: George

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Mogwai Gremlins 2: The New Batch ตัวอ้วนกลม

กาชาปอง Mogwai Gremlins 2: The New Batch
เกรมลินส์ ปีศาจซนตัวอ้วนกลม ครบเซ็ท 5 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 3 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Mogwai Gremlins 2: The New Batch ตัวอ้วนกลมจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง Gremlins 2 เกรมลินส์ ปีศาจซนตัวอ้วนกลม Mogwai: Gizmo
– กาชาปอง Gremlins 2 เกรมลินส์ ปีศาจซนตัวอ้วนกลม Mogwai: Mohawk
– กาชาปอง Gremlins 2 เกรมลินส์ ปีศาจซนตัวอ้วนกลม Mogwai: Daffy
– กาชาปอง Gremlins 2 เกรมลินส์ ปีศาจซนตัวอ้วนกลม Mogwai: Lenny
– กาชาปอง Gremlins 2 เกรมลินส์ ปีศาจซนตัวอ้วนกลม Mogwai: George

กาชาปอง Mogwai Gremlins 2: The New Batch ตัวอ้วนกลม