กาชาปอง Moomin PUTITTO v.4 (Stinky) มูมินเกาะแก้ว

กาชาปอง Moomin PUTITTO v.4 (Stinky)
มูมินเกาะแก้ว Cup Edge ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-7.2 cm. (Kitan Club)

– Moomin PUTITTO v.4: Stinky (one-handed)
– Moomin PUTITTO v.4: Stinky (upside down)
– Moomin PUTITTO v.4: Stinky (two-handed)
– Moomin PUTITTO v.4: Stinky (sitting)
– Moomin PUTITTO v.4: Sniff
– Moomin PUTITTO v.4: Moomintroll

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Moomin PUTITTO v.4 (Stinky) มูมินเกาะแก้ว

กาชาปอง Moomin PUTITTO v.4 (Stinky)
มูมินเกาะแก้ว Cup Edge Figure ครบเซ็ท 6 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-7.2 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง Moomin PUTITTO v.4 (Stinky) มูมินเกาะแก้วจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองมูมินเกาะแก้ว Moomin PUTITTO v.4: Stinky (one-handed hook)
– กาชาปองมูมินเกาะแก้ว Moomin PUTITTO v.4: Stinky (upside down)
– กาชาปองมูมินเกาะแก้ว Moomin PUTITTO v.4: Stinky (two-handed hook)
– กาชาปองมูมินเกาะแก้ว Moomin PUTITTO v.4: Stinky (sitting)
– กาชาปองมูมินเกาะแก้ว Moomin PUTITTO v.4: Sniff
– กาชาปองมูมินเกาะแก้ว Moomin PUTITTO v.4: Moomintroll

กาชาปอง Moomin PUTITTO v.4 (Stinky) มูมินเกาะแก้ว