กาชาปอง Moon Rabbit WaShiTsu Traditional Japanese Room

ส่งฟรี ลทบ.

590 ฿

กาชาปอง Moon Rabbit WaShiTsu Japanese Style
เฟอร์นิเจอร์กระต่ายจันทร์ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 1-5.5 cm. (Tarlin)

– WaShiTsu Moon Rabbit: Chabudai
– WaShiTsu Moon Rabbit: Seat Chair
– WaShiTsu Moon Rabbit: Pot Shelf
– WaShiTsu Moon Rabbit: Kyusu Set

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Moon Rabbit WaShiTsu Traditional Japanese Room

กาชาปอง Moon Rabbit WaShiTsu Traditional Japanese Room
กาชาปองเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่นลายกระต่ายจันทร์ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 1-5.5 cm. (Tarlin) / วัสดุ: ABS

กาชาปอง Moon Rabbit WaShiTsu Traditional Japanese Room ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่น WaShiTsu Moon Rabbit: Chabudai (Table)
– กาชาปองเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่น WaShiTsu Moon Rabbit: Seat Chair
– กาชาปองเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่น WaShiTsu Moon Rabbit: Pot Shelf
– กาชาปองเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่น WaShiTsu Moon Rabbit: Kyusu Set (Teapot Set)

กาชาปอง Moon Rabbit WaShiTsu Traditional Japanese Room