กาชาปอง Natsumi Can Be Anything & Friends Figure

ส่งฟรี ลทบ.

1,250 ฿

กาชาปอง Natsumi Can Be Anything & Friends
~ Shinsuke Yoshitake’s Cute Characters ~
นัทสึมินักแปลงกายเพื่อน ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด *
ขนาด: ความสูงประมาณ 5.5 cm. (Kenelephant)

– Natsumi & Friends: Leak a Little Pee Kun
– Natsumi & Friends: Wagomu Chan
– Natsumi & Friends: Akira Kun
– Natsumi & Friends: Natsumi Chan
– Natsumi & Friends: Pee leaked Kun

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Natsumi Can Be Anything & Friends Figure

กาชาปอง Natsumi Can Be Anything & Friends Figure Collection
~ Shinsuke Yoshitake’s Cute Characters from Children’s Books ~
กาชาปองนัทสึมินักแปลงกายและผองเพื่อน ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด *
ขนาด: ความสูงประมาณ 5.5 cm. (Kenelephant)

กาชาปอง Natsumi Can Be Anything & Friends Figure จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองนัทสึมิและผองเพื่อน Natsumi Can Be Anything: Let’s Leak a Little Pee Kun
– กาชาปองนัทสึมิและผองเพื่อน Natsumi Can Be Anything: Wagomu Chan
– กาชาปองนัทสึมิและผองเพื่อน Natsumi Can Be Anything: Akira Kun
– กาชาปองนัทสึมิและผองเพื่อน Natsumi Can Be Anything: Natsumi Chan
– กาชาปองนัทสึมิและผองเพื่อน Natsumi Can Be Anything: Pee leaked Kun

Note:
*** ไม่มี Lucky Item ในเซ็ท ***

กาชาปอง Natsumi Can Be Anything & Friends Figure