กาชาปอง Neko Cat Kitten Condos Towers and House

Pre Order
ส่งฟรี EMS

กาชาปอง Neko Cat Kitten Condos Towers House
แมวพร้อมบ้านและคอนโด ครบเซ็ท 10 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 1-6 cm. (Tarlin)

– Cat House and White Cat
– Cat House and Oyako Tea Cat
– Cat House and Hachiware Cat
– Cat House and Spotted Cat, White Kitten
– Condo Tower and Black Cat
– Condo Tower and Gray Cat
– Condo Tower and Black Kitten
– Condo Tower and Hachiware Kitten
– Condo Tower and Gray Kitten
– Condo Tower and Spotted Kitten

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:
Brand:Tarlin
JP กาชาปองของแท้จากญี่ปุ่น JP
✅ กาชาปองมีใบปิดหรือกล่อง ✅
❌ กาชาปองไม่มีไข่ (แคปซูล) ❌
⚠️ ของสะสมสำหรับอายุ 20 ปี+ ⚠️

Product Description

กาชาปอง Neko Cat Kitten Condos Towers and House

กาชาปอง Neko Cat Kitten Condos Towers and House
ครอบครัวแมวพร้อมบ้านและคอนโด ครบเซ็ท 10 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 1-6 cm. (Tarlin) / วัสดุ: ABS, PVC

กาชาปอง Neko Cat Kitten Condos Towers and House จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองครอบครัวแมว: Cat House and White Cat
– กาชาปองครอบครัวแมว: Cat House and Oyako Tea Cat
– กาชาปองครอบครัวแมว: Cat House and Hachiware Cat
– กาชาปองครอบครัวแมว: Cat House and Spotted Cat, White Kitten
– กาชาปองครอบครัวแมว: Condo Tower and Black Cat
– กาชาปองครอบครัวแมว: Condo Tower and Gray Cat
– กาชาปองครอบครัวแมว: Condo Tower and Black Kitten
– กาชาปองครอบครัวแมว: Condo Tower and Hachiware Kitten
– กาชาปองครอบครัวแมว: Condo Tower and Gray Kitten
– กาชาปองครอบครัวแมว: Condo Tower and Spotted Kitten

กาชาปอง Neko Cat Kitten Condos Towers and House

ภาพตัวอย่าง