กาชาปอง OHIGE no PON Beard Pon Figure Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

1,250 ฿

กาชาปอง OHIGE no PON Beard Pon Figure
ลุงหนวดตัวเหลือง ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 1.95-6 cm. (Kenelephant)

– Beard Pon-chan & Rodriguez (red)
– Sitting Pon-chan & Rodriguez (blue)
– Rice Ball Pon-chan & Rodriguez (yellow)
– Lie Sprawled Pon-chan & Rodriguez (purple)
– Pin & Pocket & Rodriguez (pink)

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง OHIGE no PON Beard Pon Figure Collection

กาชาปอง OHIGE no PON Beard Pon Figure Collection
กาชาปองลุงหนวดตัวเหลือง ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 1.95-6 cm. (Kenelephant) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง OHIGE no PON Beard Pon Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองลุงหนวด OHIGE no PON: Beard Pon-chan & Rodriguez (red)
– กาชาปองลุงหนวด OHIGE no PON: Sitting Pon-chan & Rodriguez (blue)
– กาชาปองลุงหนวด OHIGE no PON: Rice Ball Pon-chan & Rodriguez (yellow)
– กาชาปองลุงหนวด OHIGE no PON: Lie Sprawled Pon-chan & Rodriguez (purple)
– กาชาปองลุงหนวด OHIGE no PON: Pin & Pocket & Rodriguez (pink)

กาชาปอง OHIGE no PON Beard Pon Figure Collection

ภาพตัวอย่าง