กาชาปอง PAC-MAN Capchara Mascot Collection แพ็ก-แมน

ส่งฟรี ลทบ.

1,250 ฿

กาชาปอง PAC-MAN Capchara Mascot Collection
แพ็ก-แมนและผองเพื่อน ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 7-8.9 cm. (Bandai)

– PAC-MAN Capchara: PAC-MAN
– PAC-MAN Capchara: BLINKY
– PAC-MAN Capchara: INKY
– PAC-MAN Capchara: CLYDE
– PAC-MAN Capchara: PINKY

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง PAC-MAN Capchara Mascot Collection แพ็ก-แมน

กาชาปอง PAC-MAN Capchara Mascot Collection
กาชาปองแพ็ก-แมนและผองเพื่อน ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 7-8.9 cm. (Bandai)

กาชาปอง PAC-MAN Capchara Mascot Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองแพ็ก-แมน PAC-MAN Capchara Mascot: PAC-MAN
– กาชาปองแพ็ก-แมน PAC-MAN Capchara Mascot: BLINKY
– กาชาปองแพ็ก-แมน PAC-MAN Capchara Mascot: INKY
– กาชาปองแพ็ก-แมน PAC-MAN Capchara Mascot: CLYDE
– กาชาปองแพ็ก-แมน PAC-MAN Capchara Mascot: PINKY

กาชาปอง PAC-MAN Capchara Mascot Collection