กาชาปอง Peanuts Snoopy Cafe เหล่าสนูปี้ร้านกาแฟน่ารัก

กาชาปอง Peanuts Snoopy Cafe Tiny Coffee
สนูปี้ร้านกาแฟ 5 ตัวครบเซ็ทพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-3.5 cm. (Takara Tomy Arts)

– Tiny Coffee Shop: Snoopy Barista
– Tiny Coffee Shop: Snoopy & Coffee
– Tiny Coffee Shop: Snoopy in the Cup
– Tiny Coffee Shop: Woodstock & Sugar
– Tiny Coffee Shop: Woodstock & Cookie

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Peanuts Snoopy Cafe เหล่าสนูปี้ร้านกาแฟน่ารัก

กาชาปอง Peanuts Snoopy Cafe Tiny Coffee Shop
กาชาปองสนูปี้ร้านกาแฟน่ารัก 5 ตัวครบเซ็ทพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3-3.5 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Peanuts Snoopy Cafe เหล่าสนูปี้ร้านกาแฟน่ารักจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองสนูปี้ร้านกาแฟ Snoopy Cafe: Snoopy Barista
– กาชาปองสนูปี้ร้านกาแฟ Snoopy Cafe: Snoopy & Coffee
– กาชาปองสนูปี้ร้านกาแฟ Snoopy Cafe: Snoopy in the Cup
– กาชาปองสนูปี้ร้านกาแฟ Snoopy Cafe: Woodstock & Brown Sugar
– กาชาปองสนูปี้ร้านกาแฟ Snoopy Cafe: Woodstock & Cookie

กาชาปอง Peanuts Snoopy Cafe เหล่าสนูปี้ร้านกาแฟน่ารัก

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง