กาชาปอง Peanuts SNOOPY Fantasic Jazz Weekend

กาชาปอง Peanuts SNOOPY Fantasic Jazz Weekend
ส่งฟรี ลทบ.

990 ฿

กาชาปอง SNOOPY Fantasic Jazz Weekend
สนูปี้แฟนแทสติกแจ๊ส ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 2.5-4 cm. (Takara Tomy Arts)

– SNOOPY Jazz Weekend: Saxophone
– SNOOPY Jazz Weekend: Trombone
– SNOOPY Jazz Weekend: Woodbass
– SNOOPY Jazz Weekend: Trumpet
– SNOOPY Jazz Weekend: Drums

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Peanuts SNOOPY Fantasic Jazz Weekend

กาชาปอง Peanuts SNOOPY Fantasic Jazz Weekend
สนูปี้แฟนแทสติกแจ๊สวีคเอนด์ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 2.5-4 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Peanuts SNOOPY Fantasic Jazz Weekend จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองสนูปี้แจ๊ส SNOOPY Fantasic Jazz Weekend: The Saxophone
– กาชาปองสนูปี้แจ๊ส SNOOPY Fantasic Jazz Weekend: The Trombone
– กาชาปองสนูปี้แจ๊ส SNOOPY Fantasic Jazz Weekend: The Woodbass
– กาชาปองสนูปี้แจ๊ส SNOOPY Fantasic Jazz Weekend: The Trumpet
– กาชาปองสนูปี้แจ๊ส SNOOPY Fantasic Jazz Weekend: The Drums

กาชาปอง Peanuts SNOOPY Fantasic Jazz Weekend

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง