กาชาปอง Puchi Rascal the Raccoon MochiMochi Figure

กาชาปอง Puchi Rascal the Raccoon MochiMochi
แรคคูนอ้วนกลมโมจิโมจิ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ H 2 x W 3.8 cm. (SK JAPAN)

– Rascal MochiMochi: Smile
– Rascal MochiMochi: Laugh
– Rascal MochiMochi: Wink
– Rascal MochiMochi: Shining
– Rascal MochiMochi: Heart

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Puchi Rascal the Raccoon MochiMochi Figure

กาชาปอง Puchi Rascal the Raccoon MochiMochi Figure
กาชาปองแรคคูนอ้วนกลมโมจิโมจิ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ H 2 x W 3.8 cm. (SK JAPAN) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง Puchi Rascal the Raccoon MochiMochi Figure จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองแรคคูนอ้วนกลม Rascal the Raccoon MochiMochi: Smile
– กาชาปองแรคคูนอ้วนกลม Rascal the Raccoon MochiMochi: Laugh
– กาชาปองแรคคูนอ้วนกลม Rascal the Raccoon MochiMochi: Wink
– กาชาปองแรคคูนอ้วนกลม Rascal the Raccoon MochiMochi: Shining
– กาชาปองแรคคูนอ้วนกลม Rascal the Raccoon MochiMochi: Heart

กาชาปอง Puchi Rascal the Raccoon MochiMochi Figure

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม