กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว Sadako vs Kayako PUTITTO (S2)

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว Sadako vs Kayako PUTITTO
เซ็ท 2 ตัว พร้อมกล่อง (ไม่ครบเซ็ทตามข้างกล่อง)
ความสูง: ประมาณ 5 cm. (KADOKAWA)

– กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว: Sadako ติดแหงก
– กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว: Kayako เกาะแก้ว

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว Sadako vs Kayako PUTITTO (S2)

กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว Sadako vs Kayako PUTITTO
เซ็ท 2 ตัว พร้อมกล่อง (ไม่ครบเซ็ทตามข้างกล่อง)
ความสูง: ประมาณ 5 cm. (KADOKAWA)

กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว Sadako vs Kayako PUTITTO (S2) จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว: Sadako ติดแหงก
– กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว: Kayako เกาะแก้ว

Note:
สินค้าใหม่ในซีล, เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล

กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว Sadako vs Kayako PUTITTO (S2)

กาชาปอง ผีสาวเกาะแก้ว Sadako vs Kayako PUTITTO (S2)