กาชาปอง Sadayuki – Let’s go Sadayuki! Figure Collection

ส่งฟรี ลทบ.

1,250 ฿

กาชาปอง Sadayuki – Let’s go Sadayuki!
ซาดายูกิเด็กน้อย ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-5.8 cm. (Qualia)

– Let’s go Sadayuki!: Snot Picking
– Let’s go Sadayuki!: Sleeping
– Let’s go Sadayuki!: Acting Cute
– Let’s go Sadayuki!: No~
– Let’s go Sadayuki!: Crying

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Sadayuki – Let’s go Sadayuki! Figure Collection

กาชาปอง Sadayuki – Let’s go Sadayuki! Figure Collection
ซาดายูกิเด็กน้อยจาก Line Sticker Mascot ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4-5.8 cm. (Qualia)

กาชาปอง Sadayuki – Let’s go Sadayuki! Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองซาดายูกิเด็กน้อย Let’s go Sadayuki!: Snot Picking
– กาชาปองซาดายูกิเด็กน้อย Let’s go Sadayuki!: Sleeping
– กาชาปองซาดายูกิเด็กน้อย Let’s go Sadayuki!: Acting Cute
– กาชาปองซาดายูกิเด็กน้อย Let’s go Sadayuki!: No~
– กาชาปองซาดายูกิเด็กน้อย Let’s go Sadayuki!: Crying

กาชาปอง Sadayuki - Let's go Sadayuki! Figure Collection

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง