กาชาปอง Sagara Doll Octopus on Cat Figure Collection

ส่งฟรี ลทบ.

790 ฿

กาชาปอง Sagara Doll Octopus on Cat Figure
ตุ๊กตาเครื่องรางปลาหมึกยักษ์ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8-5.5 cm. (Kitan Club)

– Sagara Doll: Octopus on Cat (White)
– Sagara Doll: Octopus on Cat (Gray)
– Sagara Doll: Octopus on Panda
– Sagara Doll: Octopus on Cat (Black)
– Sagara Doll: Octopus on Cat (Calico)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Sagara Doll Octopus on Cat Figure Collection

กาชาปอง Sagara Doll Octopus on Cat Figure Collection
กาชาปองตุ๊กตาเครื่องรางญี่ปุ่นปลาหมึกยักษ์ ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 4.8-5.5 cm. (Kitan Club)

กาชาปอง Sagara Doll Octopus on Cat Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองตุ๊กตาเครื่องราง Sagara Doll: Octopus on Cat (White)
– กาชาปองตุ๊กตาเครื่องราง Sagara Doll: Octopus on Cat (Gray)
– กาชาปองตุ๊กตาเครื่องราง Sagara Doll: Octopus on Panda
– กาชาปองตุ๊กตาเครื่องราง Sagara Doll: Octopus on Cat (Black)
– กาชาปองตุ๊กตาเครื่องราง Sagara Doll: Octopus on Cat (Calico)

กาชาปอง Sagara Doll Octopus on Cat Figure Collection