กาชาปอง Serious Blade Cat Pen Holder Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

1,200 ฿

กาชาปอง Serious Blade Cat Pen Holder
แมวรับดาบที่วางปากกา ครบเซ็ท 8 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 6.5 cm. (Bandai)

– Pen Holder Cat: Pheasant tiger
– Pen Holder Cat: Brown tiger
– Pen Holder Cat: Calico
– Pen Holder Cat: Usucha
– Pen Holder Cat: Gray
– Pen Holder Cat: White
– Pen Holder Cat: Hachiware
– Pen Holder Cat: Black

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Serious Blade Cat Pen Holder Collection

กาชาปอง Serious Blade Cat Pen Holder Collection
กาชาปองแมวท่ารับดาบ ที่วางปากกา ครบเซ็ท 8 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 6.5 cm. (Bandai) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง Serious Blade Cat Pen Holder Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองแมวรับดาบ ที่วางปากกา Pen Holder Cat: Pheasant tiger
– กาชาปองแมวรับดาบ ที่วางปากกา Pen Holder Cat: Brown tiger
– กาชาปองแมวรับดาบ ที่วางปากกา Pen Holder Cat: Calico
– กาชาปองแมวรับดาบ ที่วางปากกา Pen Holder Cat: Usucha
– กาชาปองแมวรับดาบ ที่วางปากกา Pen Holder Cat: Gray
– กาชาปองแมวรับดาบ ที่วางปากกา Pen Holder Cat: White
– กาชาปองแมวรับดาบ ที่วางปากกา Pen Holder Cat: Hachiware
– กาชาปองแมวรับดาบ ที่วางปากกา Pen Holder Cat: Black

กาชาปอง Serious Blade Cat Pen Holder Collection

ภาพตัวอย่าง