กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch Collection

ส่งฟรี ลทบ.

880 ฿

กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch
กระเป๋าผ้าปกหนังสือภาพ ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ความสูงประมาณ 18 cm. (IP4 / KoroKoro)

– Pouch: Let’s Leak a Little Pee
– Pouch: I Can Be Anything
– Pouch: I Won’t Give Up My Rubber Band
– Pouch: Akira Will Open It

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch Collection

กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch Collection
กาชาปองกระเป๋าผ้าลายปกหนังสือภาพยอดนิยม ครบเซ็ท 4 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ความสูงประมาณ 18 cm. (IP4 / KoroKoro) / วัสดุ: ABS, PS

กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch: Let’s Leak a Little Pee
– กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch: I Can Be Anything
– กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch: I Won’t Give Up My Rubber Band
– กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch: Akira Will Open It

กาชาปอง Shinsuke Yoshitake Picture Book Pouch Collection

ภาพเพิ่มเติม

ภาพเพิ่มเติม