กาชาปอง SHOW! BEN More Freedom to Pee คณะฉี่ลีลา

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง SHOW BEN More Freedom to Pee
รูปปั้นเด็กฉี่ลีลากวน ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.2 cm. (Bushiroad Creative)

– SHOW! BEN รูปปั้นเด็กฉี่ลีลากวน: TITANIC
– SHOW! BEN รูปปั้นเด็กฉี่ลีลากวน: NIOH
– SHOW! BEN รูปปั้นเด็กฉี่ลีลากวน: SHACHI-HOKO
– SHOW! BEN รูปปั้นเด็กฉี่ลีลากวน: BRIDGE
– SHOW! BEN รูปปั้นเด็กฉี่ลีลากวน: ROCKET

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง SHOW! BEN More Freedom to Pee คณะฉี่ลีลา

กาชาปอง SHOW! BEN More Freedom to Pee
กาชาปองรูปปั้นเด็กฉี่ลีลากวน ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.2 cm. (Bushiroad Creative)

กาชาปอง SHOW! BEN More Freedom to Pee คณะฉี่ลีลาจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเด็กฉี่ลีลากวน SHOW! BEN More Freedom to Pee: TITANIC
– กาชาปองเด็กฉี่ลีลากวน SHOW! BEN More Freedom to Pee: NIOH
– กาชาปองเด็กฉี่ลีลากวน SHOW! BEN More Freedom to Pee: SHACHI-HOKO
– กาชาปองเด็กฉี่ลีลากวน SHOW! BEN More Freedom to Pee: BRIDGE
– กาชาปองเด็กฉี่ลีลากวน SHOW! BEN More Freedom to Pee: ROCKET

กาชาปอง SHOW! BEN More Freedom to Pee คณะฉี่ลีลา

ภาพตัวอย่าง

ตัวอย่าง