กาชาปอง SPY×FAMILY Hugcot Figure Collection เกาะสาย

กาชาปอง SPY×FAMILY Hugcot Figure Collection
สปาย x แฟมิลี เกาะสาย ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.7 cm. (Bandai)

– SPY×FAMILY Hugcot: Lloyd Forger
– SPY×FAMILY Hugcot: Yor Forger
– SPY×FAMILY Hugcot: Anya Forger (smile)
– SPY×FAMILY Hugcot: Anya Forger

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง SPY×FAMILY Hugcot Figure Collection เกาะสาย

กาชาปอง SPY×FAMILY Hugcot Figure Collection
กาชาปองสปาย x แฟมิลี เกาะสาย ครบเซ็ท 4 ตัวพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.7 cm. (Bandai) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง SPY×FAMILY Hugcot Figure Collection เกาะสายจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองสปาย x แฟมิลี SPY×FAMILY Hugcot: Lloyd Forger
– กาชาปองสปาย x แฟมิลี SPY×FAMILY Hugcot: Yor Forger
– กาชาปองสปาย x แฟมิลี SPY×FAMILY Hugcot: Anya Forger (relaxed smile)
– กาชาปองสปาย x แฟมิลี SPY×FAMILY Hugcot: Anya Forger

กาชาปอง SPY×FAMILY Hugcot Figure Collection เกาะสาย