กาชาปอง Statue of Liberty too free Goddess เทพีขี้เล่น

ส่งฟรี ลทบ.

กาชาปอง Statue of Liberty too free Goddess
เทพี(เสรีภาพ) ขี้เล่น ครบเซ็ท 6 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5-9 cm. (Takara Tomy Arts)

– Statue of Liberty: Shy Pose
– Statue of Liberty: Bridge Pose
– Statue of Liberty: Inviting pose
– Statue of Liberty: Lie pose
– Statue of Liberty: Seiza pose
– Statue of Liberty: Stand pose

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Statue of Liberty too free Goddess เทพีขี้เล่น

กาชาปอง Statue of Liberty too free Goddess
เทพี(เสรีภาพ) ขี้เล่น ครบเซ็ท 6 ชิ้น พร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5-9 cm. (Takara Tomy Arts)

กาชาปอง Statue of Liberty too free Goddess เทพีขี้เล่นจากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเทพีขี้เล่น Statue of Liberty: Shy Pose
– กาชาปองเทพีขี้เล่น Statue of Liberty: Bridge Pose
– กาชาปองเทพีขี้เล่น Statue of Liberty: Inviting pose
– กาชาปองเทพีขี้เล่น Statue of Liberty: Lie pose
– กาชาปองเทพีขี้เล่น Statue of Liberty: Seiza pose
– กาชาปองเทพีขี้เล่น Statue of Liberty: Stand pose

กาชาปอง Statue of Liberty too free Goddess เทพีขี้เล่น

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง