กาชาปอง Steampunk Monocle Goggles Collection

ส่งฟรี ลทบ.

890 ฿

กาชาปอง Steampunk Monocle Goggles
สตีมพังค์โมโนเคิล ครบเซ็ท 3 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5 cm. (Toys Cabin)

– Steampunk Monocle: Copper
– Steampunk Monocle: Silver
– Steampunk Monocle: Black

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Steampunk Monocle Goggles Collection

กาชาปอง Steampunk Monocle Goggles Collection
กาชาปองสตีมพังค์โมโนเคิลแว่นข้างเดียว ครบเซ็ท 3 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 5.5 cm. (Toys Cabin) / วัสดุ: PP, PS, Polyester

กาชาปอง Steampunk Monocle Goggles Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองสตีมพังค์โมโนเคิล Steampunk Monocle: Copper
– กาชาปองสตีมพังค์โมโนเคิล Steampunk Monocle: Silver
– กาชาปองสตีมพังค์โมโนเคิล Steampunk Monocle: Black

กาชาปอง Steampunk Monocle Goggles Collection

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง