กาชาปอง Tokidoki Unicorno Soft Vinyl Collection

Pre Order
ส่งฟรี ลทบ.

1,000 ฿

กาชาปอง Tokidoki Unicorno Soft Vinyl
ยูนิคอร์นซอฟต์ไวนิล ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 6 cm. (Kitan Club)

– Tokidoki Soft Vinyl: Stellina
– Tokidoki Soft Vinyl: Bellina
– Tokidoki Soft Vinyl: Dolce
– Tokidoki Soft Vinyl: Fumo
– Tokidoki Soft Vinyl: Cosmo

ชำระมัดจำล่วงหน้า 50%
หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Tokidoki Unicorno Soft Vinyl Collection

กาชาปอง Tokidoki Unicorno Soft Vinyl Collection
กาชาปองยูนิคอร์นนั่ง ซอฟต์ไวนิล ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 6 cm. (Kitan Club) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง Tokidoki Unicorno Soft Vinyl Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองยูนิคอร์น Tokidoki Unicorno Soft Vinyl: Stellina
– กาชาปองยูนิคอร์น Tokidoki Unicorno Soft Vinyl: Bellina
– กาชาปองยูนิคอร์น Tokidoki Unicorno Soft Vinyl: Dolce
– กาชาปองยูนิคอร์น Tokidoki Unicorno Soft Vinyl: Fumo
– กาชาปองยูนิคอร์น Tokidoki Unicorno Soft Vinyl: Cosmo

กาชาปอง Tokidoki Unicorno Soft Vinyl Collection

ภาพตัวอย่าง