กาชาปอง Torii Magnet Japan Greatest Hits Souvenir

ส่งฟรี EMS

1,880 ฿

กาชาปอง Torii Magnet Japan Greatest Hits
เสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ต ครบเซ็ท 12 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ H 4.8 x W 5.8 cm. (Yumeya)

– Torii Magnet: Asakusa (Gold)
– Torii Magnet: Asakusa (Red)
– Torii Magnet: Asakusa (Silver)
– Torii Magnet: Mt. Fuji (Gold)
– Torii Magnet: Mt. Fuji (Red)
– Torii Magnet: Mt. Fuji (Silver)
– Torii Magnet: Fushimi (Gold)
– Torii Magnet: Fushimi (Red)
– Torii Magnet: Fushimi (Silver)
– Torii Magnet: Nara (Gold)
– Torii Magnet: Nara (Red) ***
– Torii Magnet: Nara (Silver)

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Torii Magnet Japan Greatest Hits Souvenir

กาชาปอง Torii Magnet Japan Greatest Hits Souvenir
กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก ครบเซ็ท 12 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ H 4.8 x W 5.8 cm. (Yumeya)

กาชาปอง Torii Magnet Japan Greatest Hits Souvenir จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Asakusa (Gold)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Asakusa (Red)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Asakusa (Silver)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Mt. Fuji (Gold)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Mt. Fuji (Red)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Mt. Fuji (Silver)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Fushimi (Gold)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Fushimi (Red)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Fushimi (Silver)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Nara (Gold)
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Nara (Red) ***
– กาชาปองเสาโทริอิรวมฮิตแม็กเน็ตที่ระลึก Torii Magnet: Nara (Silver)

Note:
*** Torii Magnet: Nara (Red) *** ชิ้นส่วนสีขาวหายไป 1 ชิ้น (ผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต)

กาชาปอง Torii Magnet Japan Greatest Hits Souvenir

กาชาปอง Torii Magnet Japan Greatest Hits Souvenir