กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.1 Figure Collection

ส่งฟรี ลทบ.

1,280 ฿

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.1
ภูติสัตว์ผักน่ารัก ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-5.5 cm. (Stand Stones)

– Vegetables Fairy: Corn Baby Deer
– Vegetables Fairy: Chinese Cabbage Dog
– Vegetables Fairy: Shiitake Mushroom Weasel
– Vegetables Fairy: Garlic Cat
– Vegetables Fairy: Mushroom Mouse x2

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.1 Figure Collection

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.1 Figure Collection
กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-5.5 cm. (Stand Stones)

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.1 Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals v.1: Corn Baby Deer
– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals v.1: Chinese Cabbage Dog
– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals v.1: Shiitake Mushroom Weasel
– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals v.1: Garlic Cat
– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals v.1: Mushroom Mouse x2

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.1 Figure Collection