กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.3 Figure Collection

ส่งฟรี ลทบ.

790 ฿

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.3
ภูติสัตว์ผักน่ารัก ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-5.5 cm. (Stand Stones)

– Vegetables Fairy: Lotus Root Fox
– Vegetables Fairy: Napa Cabbage Dog
– Vegetables Fairy: Arugula Koala
– Vegetables Fairy: Cabbage Frog
– Vegetables Fairy: Wasabi Beaver

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.3 Figure Collection

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.3 Figure Collection
กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: ประมาณ 3.5-5.5 cm. (Stand Stones) / วัสดุ: PVC

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.3 Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals: Lotus Root Fox
– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals: Napa Cabbage Dog
– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals: Arugula Koala
– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals: Cabbage Frog
– กาชาปองภูติสัตว์ผักน่ารัก Vegetables Fairy Animals: Wasabi Beaver

กาชาปอง Vegetables Fairy Animals v.3 Figure Collection