กาชาปอง Vintage Rice Cooker v.2 Miniature Collection

ส่งฟรี ลทบ.

1,250 ฿

กาชาปอง Vintage Rice Cooker v.2
หม้อหุงข้าววินเทจครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 4.5 cm. (AT Enterprise)

– Vintage Rice Cooker: Yellow Flower
– Vintage Rice Cooker: Red Flower
– Vintage Rice Cooker: White Flower
– Vintage Rice Cooker: Blue Flower
– Vintage Rice Cooker: Orange Flower

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง Vintage Rice Cooker v.2 Miniature Collection

กาชาปอง Vintage Rice Cooker v.2 Miniature Collection
หม้อหุงข้าวสไตล์วินเทจเปิดฝาได้ มีทัพพี ครบเซ็ท 5 แบบพร้อมใบปิด
ขนาด: สูงประมาณ 4.5 cm. (AT Enterprise)

กาชาปอง Vintage Rice Cooker v.2 Miniature Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองหม้อหุงข้าว Vintage Rice Cooker v.2: Yellow Flower (White rice)
– กาชาปองหม้อหุงข้าว Vintage Rice Cooker v.2: Red Flower (Brown rice)
– กาชาปองหม้อหุงข้าว Vintage Rice Cooker v.2: White Flower (Brown rice)
– กาชาปองหม้อหุงข้าว Vintage Rice Cooker v.2: Blue Flower (White rice)
– กาชาปองหม้อหุงข้าว Vintage Rice Cooker v.2: Orange Flower (Red rice)

กาชาปอง Vintage Rice Cooker v.2 Miniature Collection