กาชาปอง World of Zombies Figure Collection เวิลด์ออฟซอมบี้

Sale!
ส่งฟรี ลทบ.

790 ฿

กาชาปอง World of Zombies Figure Collection
เวิลด์ออฟซอมบี้ 6 แบบ (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)*
ขนาด: ความสูงประมาณ 6 cm. (Bandai)

– World of Zombies: U.S.Z. Cowboy
– World of Zombies: Zrance Zrench Chef
– World of Zombies: Zpain Torero
– World of Zombies: Zapan Sumo Wrestler
– World of Zombies: Z.K. Rock Musician
– World of Zombies: Zrazil Soccer Player

หมวดหมู่:

Product Description

กาชาปอง World of Zombies Figure Collection เวิลด์ออฟซอมบี้

กาชาปอง World of Zombies Figure Collection
เวิลด์ออฟซอมบี้ 6 แบบพร้อมใบปิด (ไม่ครบเซ็ทตามใบปิด)*
ขนาด: ความสูงประมาณ 6 cm. (Bandai)

กาชาปอง World of Zombies Figure Collection จากญี่ปุ่น ในเซ็ทประกอบด้วย:

– กาชาปองเวิลด์ออฟซอมบี้ World of Zombies Figure: U.S.Z. Cowboy
– กาชาปองเวิลด์ออฟซอมบี้ World of Zombies Figure: Zrance Zrench Chef
– กาชาปองเวิลด์ออฟซอมบี้ World of Zombies Figure: Zpain Torero
– กาชาปองเวิลด์ออฟซอมบี้ World of Zombies Figure: Zapan Sumo Wrestler
– กาชาปองเวิลด์ออฟซอมบี้ World of Zombies Figure: Z.K. Rock Musician
– กาชาปองเวิลด์ออฟซอมบี้ World of Zombies Figure: Zrazil Soccer Player

กาชาปอง World of Zombies Figure Collection

ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง