Gintama – Ichiban Kuji C Prize : OKITA SOUGO

ส่งฟรี ลทบ.

Figure : Ichiban Kuji C Prize : OKITA SOUGO
จากเรื่อง : Gintama
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 17 cm.
ออกจำหน่าย : 2012/06 (Banpresto)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Gintama – Ichiban Kuji C Prize : OKITA SOUGO

Figure : Ichiban Kuji C Prize : OKITA SOUGO
จากเรื่อง : Gintama
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 17 cm.
ออกจำหน่าย : 2012/06 (Banpresto)

Note:
สินค้าใหม่ยังไม่แกะกล่อง, สภาพกล่องมีรอยยับและริ้วรอยปานกลาง

Gintama – Ichiban Kuji C Prize : OKITA SOUGO

Gintama – Ichiban Kuji C Prize : OKITA SOUGO

Gintama – Ichiban Kuji C Prize : OKITA SOUGO

Gintama – Ichiban Kuji C Prize : OKITA SOUGO