Ichiban Kuji H Prize: Figure+DX Kamen Rider

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : Ichiban Kuji H Prize Figure+DX Kamen Rider
จากเรื่อง : Kamen Rider
ขนาด : สูงประมาณ 6 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/11 (Banpresto)

– Kamen Rider Ichigo
– Shocker Soldier (กีกี้)
– Kamen Rider Double Cyclone Joker

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

Ichiban Kuji H Prize: Figure+DX Kamen Rider

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : Ichiban Kuji H Prize Figure+DX Kamen Rider
จากเรื่อง : Kamen Rider
ขนาด : สูงประมาณ 6 cm.
ออกจำหน่าย : 2013/11 (Banpresto)

– Kamen Rider Ichigo
– Shocker Soldier (กีกี้)
– Kamen Rider Double Cyclone Joker

Note:
สินค้าใหม่ในซีล / เปิดกล่องเพื่อระบุตัวโมเดล (รอยเปิดไม่สวย)

Ichiban Kuji H Prize: Figure+DX Kamen Rider

Ichiban Kuji H Prize: Figure+DX Kamen Rider

Ichiban Kuji H Prize: Figure+DX Kamen Rider

Ichiban Kuji H Prize: Figure+DX Kamen Rider