K-ON! (Movie) – สายห้อย Ichiban Kuji H Prize : Yui Hirasawa

ส่งฟรี ลทบ.

สภาพสินค้า
9 out of 10
สภาพกล่อง
8 out of 10

Figure : สายห้อย Ichiban Kuji H Prize : Yui Hirasawa
จากเรื่อง : K-ON! (Movie)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 4.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2012/03 (Banpresto)

สินค้าหมดแล้ว

Product Description

K-ON! (Movie) – สายห้อย Ichiban Kuji H Prize : Yui Hirasawa

สภาพสินค้า
9 out of 10
ยังไม่ถูกแกะ แต่อาจเก่าตามกาลเวลา สภาพเหมือนใหม่
สภาพกล่อง
8 out of 10
กล่องมีริ้วรอยเล็กน้อย หรือเก่าตามกาลเวลา

Figure : สายห้อย Ichiban Kuji H Prize : Yui Hirasawa
จากเรื่อง : K-ON! (Movie)
ขนาด : โมเดลสูงประมาณ 4.5 cm.
ออกจำหน่าย : 2012/03 (Banpresto)

K-ON! (Movie) – Ichiban Kuji H Prize : Yui Hirasawa

K-ON! (Movie) – Ichiban Kuji H Prize : Yui Hirasawa

K-ON! (Movie) – Ichiban Kuji H Prize : Yui Hirasawa